Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

 

Κόρινθος - Αθήνα

ΤΙΜΗ

9.00

25%   6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 16.00

 


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
04:50+++++   
05:30+++++   
06:00++++++  
06:30

+

ΙΣΘΜΟΣ

+

ΙΣΘΜΟΣ

+

ΙΣΘΜΟΣ

+

ΙΣΘΜΟΣ

+

ΙΣΘΜΟΣ

++ 
07:00+++++   
07:30+++++++ 
08:15+++++   
08:30ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΘΜΟΣΙΣΘΜΟΣ++ 
09:30+++++++ 
10:30+++++++ 
11:30+++++++ 
12:30++++++ + 
13:30++++++ + 
14:30+++++++ 
15:30+++++++ 
16:30+++++++ 
17:30+++++++ 
18:30+++++++ 
19:30+++++++ 
21:30+++++++ 

Αθήνα - Κόρινθος

ΤΙΜΗ 9.00

25%  6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  16.00


 
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
 (Σημ.)
06:10+++++   
07:30+++++++ 
08:40+++++++ 
09:30+       
09:40  ++++ ++ 
10:40+++++++ 
11:10+++++   
11:40     ++ 
12:10+++++   
12:40+++++++ 
13:40+++++++ 
14:30+++++ +  
14:40       + 
15:40+++++++ 
16:40     +  
16:50+++++ + 
17:40++++ +  
17:50      + 
18:10+++++ +  
18:40+++++   
18:50     ++ 
19:10      + 
19:40++++ ++  
20:10    + + 
20:50+++++++ 
22:10+++++++ 

Κόρινθος - Αθήνα

ΤΙΜΗ  

9.00

25%  6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  16.00

(από παλαιό δρόμο)


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:00+++++   
08:10+++++++ 
12:00+++++   
12:15     +  
14:10+++++++ 

Αθήνα - Κόρινθος

ΤΙΜΗ

9.00

25% 6.80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 16.00

(από παλαίο δρόμο)


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
8:30++++++  
12:10+++++   
12:40     +  
14:30++++++