Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

 

Ισθμός - Αθήνα 


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:45 + + + + + + +  
07:45 + + + + + + +  
08:45 + + + + + + +  
09:45 + + + + + + +  
10:45 + + + + + + +  
11:45 + + + + + + +  
12:45 + + + + + + +  
13:45  + +  + + + + +  
14:45 + + + + + + +  
15:45 + + + + + + +  
16:45 + + + + + + +  
17:45 + + + + + + +  
18:45             +  
19:45 + + + + + + +  
21:10 + + + + + + +  

Αθήνα - Ισθμός


 

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:15 + + + + +      
07:30           + +  
08:40 + + + + + + +  
09:40 + + + + + + +  
10:40 + + + + + + +  
11:40 + + + + +  + +  
12:40 + + + + + + +  
13:40 + + + + + + +  
14:40 + + + + + +  +  
15:40 + + + + + +  +  
16:40  + + + + +  + +  
17:40 + + + + + + +  
18:40 + + + + + + +  
19:40 + + + + + + +  
21:10 + + + + + + +