Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

Κόρινθος - Χιλιομόδι - Κόρινθος

Κόρινθος - Χιλιομόδι

ΤΙΜΗ

2.20

25% 1.60

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:00 + + + + +
09:30 + + + + +
10:30 + + + + +
11:30 + + + + +
12:30 +
13:30 + + + + + + +
14:30 + + + + +
15:50 + + + + + + +
17:00 + + + + +
20:15 + + + + +
21:20 + + + + + + +

Χιλιομόδι - Κόρινθος

ΤΙΜΗ

2.20

25% 1.60

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:20 + + + + +
07:30 +  + +  + +
07:50
+
08:50 +
08:30 + + + + +  +
10:00 + + + + +
10:40 + + + + +
13:40 + + + + + +
15:00
+ + + + +
16:40 + + + + +
17:10 +
18:00
+ + + + +
18:50
+ + + + + + +