Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

Κόρινθος - Σολομός - Κόρινθος

Κόρινθος - Σολομός

ΤΙΜΗ

1.80

25% 1.40


 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:00 + + + + +
09:30 + + + + +
10:30 + + + + +
11:30 + + + + +
12:00 + + + + +
12:30 +
13:30 + + + + + + +
14:00 + + + + + +
14:30 + + + + +
15:50 + +
16:00 + + + + +
17:00 + + + + +
18:20 + + + + +
20:15 + + + + +
21:20 + + + + + + +

Σολομός - Κόρινθος

ΤΙΜΗ

1.80

25% 1.40

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:20 + + + + +
07:30
07:40 + + + + +

 +

7.50

08:40 + + + + + +  +
09:40 + + + + +
10:20 + + + + +
10:45 + + + + +
11:10 + + + + +
13:40 + + + + +  +
15:15 + + + + +
16:40
+ + + + +
17:10
+
18:15  +  + + + +
18:50 + + + + + +  +