Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

Κόρινθος - Λουτράκι - Κόρινθος

Κόρινθος - Λουτράκι

TIMH

1.90

25% 1.40

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
05:30 + + + + +
06:30  + + +  +  + +
07:00 + + + + +
07:30 + + + + + + +
08:00 + + + + +
08:30 + + + + + + +
09:00 + + + + +
09:30 + + + + + + +
10:30 + + + + + + +
11:30 + + + + + + +
12:30 + + + + + + +
13:30 + + + + + + +
14:30 + + + + + + +
15:30 + + + + + + +
16:30 + + + + + + +
17:30 + + + + + + +
18:30 + + + + + + +
19:30 + + + + + + +
20:30 + + + + + + +
21:30 + + + + + + +

Λουτράκι - Κόρινθος

TIMH

1.90

25% 1.40

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:00 + + + + +
07:00

+

+ + + + +
07:30 + + + + +
08:00 + + + + + + +
08:30 + + + + +
09:00 + + + + + + +
09:30 + + + + +
10:00 + + + + + + +
11:00 + + + + + + +
12:00 + + + + + + +
13:00 + + + + + + +
14:00 + + + + + + +
15:00 + + + + + + +
16:00 + + + + + + +
17:00 + + + + + + +
18:00 + + + + + + +
19:00 + + + + + + +
20:00 + + + + + + +
21:00 + + + + + + +
22:00 + + + + + + +