Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

Κόρινθος - Κλένια - Κόρινθος

Κόρινθος - Κλένια

TIMH

2.40

25% 1.80

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
09:30 + + + + +
11:30 + + + + +
12:30
13:30 + + + + +  +
14:30 + + + + +
17:00 + + + + +
20:15 + + + + +

Κλένια - Κόρινθος

TIMH 2.40

25% 1.80

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:25
 + + + + +  +
07:45
08:25 +  +  + +  +
08:45
10:00 + + + + +
15:00 + + + + +
16:30
+ + + + +
18:00
+ + + + +