Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

Κόρινθος - Κιάτο - Κόρινθος

Κόρινθος - Κιάτο

ΤΙΜΗ

2.90

25% 2.20

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:00 + + + + +
06:40 + + + + +  +
07:20
+ + + + +
08:00 + + + + + +
09:00 + + + + + + +
10:00 + + + + + + +
10:30 + + + + +
11:00 + + + + + + +
11:30
+ + + + +
12:00 + + + + + +
12:30 + + + + +
13:00 + + + + + + +
13:30 + + + + +
14:00 + + + + + + +
14:30 + + + + +
15:00 + + + + + + +
16:00 + + + + + + +
17:00 + + + + + + +
18:00
+ + + + + + +
19:00 + + + + + + +
20:00 + + + + + + +
21:00 + + + + + + +
22:00 + + + + + + +

Κιάτο - Κόρινθος

ΤΙΜΗ 2.90

25% 2.20

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:00 + + + + + + +
07:30 + + + + +
08:00 + + + + + + +
08:30 + + + + +
9:00 + + + + + + +
10:00 + + + + + + +
11:00 + + + + + + +
11:30 + + + + +
12:00 + + + + + + +
13:00 + + + + + + +
14:00 + + + + + + +
15:00 + + + + + + +
16:00 + + + + + + +
17:00 + + + + + + +
18:00 + + + + + + +
19:00 + + + + + + +
20:00 + + + + + +
21:00 + + + + + + +