Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

Κόρινθος - Άγιος Βασίλειος - Κόρινθος

Κόρινθος - Άγιος Βασίλειος

ΤΙΜΗ

2.90

25% 2.20

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
07:00 + + + + +
10:30 + + + + +
12:30
+
13:30 + + + + + + +
14:30 + + + + +
15:50 + + + + + +  +
19:20 + + + + +
21:20 + + + + + +  +

Άγιος Βασίλειος - Κόρινθος

ΤΙΜΗ

2.90

25% 2.20

 ΔΤΤΠΠΣΚ (Σημ.)
06:00 + + + + +
07:25 + + + + + +
08:15 + + + + +  +
08:20
+
10:30 + + + + +
13:25 + + + + + +
16:15 + + + + +
16:45
+
18:35 + + + + + +  +